Strážnice sú atypickým miestom na prácu. Patria k najmenším priestorom, v ktorých sa pracuje. Sú jednoduché, nachádzajú sa pri vchodoch na parkoviská, blízko strážených plôch, priestorov veľkých spoločností, na sídliskách či pri vstupoch do priestorov štátneho majetku.

Je dôležité, aby vrátnica spĺňala niekoľko predpokladov. V prvom rade by to malo byť pre samotného strážnika pohodlné, takže musí obsahovať nutné vybavenie (veľké okno, vykurovanie, klimatizáciu a zavedenú elektrinu). Zároveň by mal byť strážnica mobilná, relatívne ľahká a ľahko prenosná. A mala by zodpovedať svojim štýlom, konštrukciou a farbou vzhľadu budovy, ktorú stráži.

Všetky tieto požiadavky spĺňajú strážnice Mastertec, ktoré sú už roky vhodným riešením pre súkromných investorov, bezpečnostné spoločnosti a inštitúcie verejného sektora.

Prejdite si našu galériu a zistíte, aké flexibilné a rozmanité môžu byť dokonca aj vrátnice.